National Library of Vietnam
Kho tàng thư tịch cổ Hán Nôm > 御批歷代通鑑輯覽 - Ngự phê lịch đại thông giám tập lãm (q.52-54) -

御批歷代通鑑輯覽 - Ngự phê lịch đại thông giám tập lãm (q.52-54)

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển trang. Sử dụng các phím +, - trên bàn phím số hoặc bánh xe lăn để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x