National Library of Vietnam
Kho tàng thư tịch cổ Hán Nôm > 資治通鑑 - Tư trị thông giám (q.31-33) -

資治通鑑 - Tư trị thông giám (q.31-33)

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển trang. Sử dụng các phím +, - trên bàn phím số hoặc bánh xe lăn để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x