National Library of Vietnam
Kho tàng thư tịch cổ Hán Nôm > 佛本行集經(q.05) - Phật bản hạnh tập kinh (q.05) - 1929

佛本行集經(q.05) - Phật bản hạnh tập kinh (q.05), 1929

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển trang. Sử dụng các phím +, - trên bàn phím số hoặc bánh xe lăn để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x