National Library of Vietnam
Kho tàng thư tịch cổ Hán Nôm > 吏房閲記-成泰 - Lại phòng duyệt kí – Thành Thái (q.01) - 1899

吏房閲記-成泰 - Lại phòng duyệt kí – Thành Thái (q.01), 1899

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển trang. Sử dụng các phím +, - trên bàn phím số hoặc bánh xe lăn để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x