National Library of Vietnam
Kho tàng thư tịch cổ Hán Nôm > 龍輯壬戌夏五旡望歡州阮宏南菽寺 - Long tập nhâm tuất hạ ngũ ký vọng hoan châu nguyễn hoành nam thúc tự -

龍輯壬戌夏五旡望歡州阮宏南菽寺 - Long tập nhâm tuất hạ ngũ ký vọng hoan châu nguyễn hoành nam thúc tự

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển trang. Sử dụng các phím +, - trên bàn phím số hoặc bánh xe lăn để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x