National Library of Vietnam
Kho tàng thư tịch cổ Hán Nôm > 洪義覺斯醫書 - Hồng nghĩa giác tư y thư (q.hạ) -

洪義覺斯醫書 - Hồng nghĩa giác tư y thư (q.hạ)

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển trang. Sử dụng các phím +, - trên bàn phím số hoặc bánh xe lăn để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x