National Library of Vietnam
Kho tàng thư tịch cổ Hán Nôm > 慈悲三昧水懺靈文 - Từ bi tam muội thủy sám linh văn - 1846

慈悲三昧水懺靈文 - Từ bi tam muội thủy sám linh văn, 1846

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển trang. Sử dụng các phím +, - trên bàn phím số hoặc bánh xe lăn để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x