National Library of Vietnam
Kho tàng thư tịch cổ Hán Nôm > 紹治三年癸卯科庭試會試 - Thiệu Trị tam niên Quý Mão khoa Đình thí Hội thí -

紹治三年癸卯科庭試會試 - Thiệu Trị tam niên Quý Mão khoa Đình thí Hội thí

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển trang. Sử dụng các phím +, - trên bàn phím số hoặc bánh xe lăn để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x