National Library of Vietnam
Kho tàng thư tịch cổ Hán Nôm > 紹治二年壬寅科鄕試文選 - Thiệu Trị nhị niên Nhâm Dần khoa hương thí văn -

紹治二年壬寅科鄕試文選 - Thiệu Trị nhị niên Nhâm Dần khoa hương thí văn

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển trang. Sử dụng các phím +, - trên bàn phím số hoặc bánh xe lăn để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x