National Library of Vietnam
Kho tàng thư tịch cổ Hán Nôm > 議定吧唎指示衛役立各鄕會吧立数支收各社中處北圻 - Nghị định và lời chỉ thị về việc lập các hương hội và lập sổ chi thu các xã trong xứ Bắc Kỳ - 1922

議定吧唎指示衛役立各鄕會吧立数支收各社中處北圻 - Nghị định và lời chỉ thị về việc lập các hương hội và lập sổ chi thu các xã trong xứ Bắc Kỳ, 1922

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển trang. Sử dụng các phím +, - trên bàn phím số hoặc bánh xe lăn để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x