National Library of Vietnam
Kho tàng thư tịch cổ Hán Nôm > 沙彌律儀要略曾注 - Sa di luật nghi yếu lược tằng chú - 1881

沙彌律儀要略曾注 - Sa di luật nghi yếu lược tằng chú, 1881

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển trang. Sử dụng các phím +, - trên bàn phím số hoặc bánh xe lăn để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x