National Library of Vietnam
Kho tàng thư tịch cổ Hán Nôm > 金剛彌陀偈咒箴銘 - Kim cương di đà kệ chú châm minh - 1854

金剛彌陀偈咒箴銘 - Kim cương di đà kệ chú châm minh, 1854

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển trang. Sử dụng các phím +, - trên bàn phím số hoặc bánh xe lăn để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x