National Library of Vietnam
Kho tàng thư tịch cổ Hán Nôm > 金剛般若波羅密經 - Kim cương Bát nhã Bà La mật kinh - 1887

金剛般若波羅密經 - Kim cương Bát nhã Bà La mật kinh, 1887

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển trang. Sử dụng các phím +, - trên bàn phím số hoặc bánh xe lăn để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x