National Library of Vietnam
Kho tàng thư tịch cổ Hán Nôm > 鄕試文式 - Hương thí văn thức - 1857

鄕試文式 - Hương thí văn thức, 1857

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển trang. Sử dụng các phím +, - trên bàn phím số hoặc bánh xe lăn để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x