National Library of Vietnam
Kho tàng thư tịch cổ Hán Nôm > 香山觀世音眞經新譯 - Hương Sơn Quan Thế Âm chân kinh tân dịch - 1909

香山觀世音眞經新譯 - Hương Sơn Quan Thế Âm chân kinh tân dịch, 1909

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển trang. Sử dụng các phím +, - trên bàn phím số hoặc bánh xe lăn để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x