National Library of Vietnam
Kho tàng thư tịch cổ Hán Nôm > 征婦吟備錄 - Chinh phụ ngâm bị lục - 1912

征婦吟備錄 - Chinh phụ ngâm bị lục, 1912

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển trang. Sử dụng các phím +, - trên bàn phím số hoặc bánh xe lăn để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x