National Library of Vietnam
Kho tàng thư tịch cổ Hán Nôm > [ 敕封廣澤大王] - [Sắc phong Quảng Trạch Đại vương] -

[ 敕封廣澤大王] - [Sắc phong Quảng Trạch Đại vương]

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển trang. Sử dụng các phím +, - trên bàn phím số hoặc bánh xe lăn để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x