National Library of Vietnam
Kho tàng thư tịch cổ Hán Nôm > 凣情俾膺天祿 - Phàm tình tỉ ứng thiên lộc -

凣情俾膺天祿 - Phàm tình tỉ ứng thiên lộc

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển trang. Sử dụng các phím +, - trên bàn phím số hoặc bánh xe lăn để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x