National Library of Vietnam
Kho tàng thư tịch cổ Hán Nôm > 黎朝聖宗淳皇帝御製勸學文 - Lê triều Thánh Tông Thuần hoàng đế ngự chế khuyến học văn -

黎朝聖宗淳皇帝御製勸學文 - Lê triều Thánh Tông Thuần hoàng đế ngự chế khuyến học văn

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển trang. Sử dụng các phím +, - trên bàn phím số hoặc bánh xe lăn để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x