National Library of Vietnam
Kho tàng thư tịch cổ Hán Nôm > 真定縣訓導武文奉寄詩 - Chân định huyện huấn đạo Vũ Văn Phụng ký thi -

真定縣訓導武文奉寄詩 - Chân định huyện huấn đạo Vũ Văn Phụng ký thi

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển trang. Sử dụng các phím +, - trên bàn phím số hoặc bánh xe lăn để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x