National Library of Vietnam
Kho tàng thư tịch cổ Hán Nôm > 本國南藥品記 - Bản quốc nam dược phẩm ký -

本國南藥品記 - Bản quốc nam dược phẩm ký

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển trang. Sử dụng các phím +, - trên bàn phím số hoặc bánh xe lăn để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x