National Library of Vietnam
Kho tàng thư tịch cổ Hán Nôm > 吕祖師勅演廣化真經 - Lã Tổ Sư sắc diễn quảng hoá chân kinh (q.56) -

吕祖師勅演廣化真經 - Lã Tổ Sư sắc diễn quảng hoá chân kinh (q.56)

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển trang. Sử dụng các phím +, - trên bàn phím số hoặc bánh xe lăn để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x