National Library of Vietnam
Kho tàng thư tịch cổ Hán Nôm > 面上蒸热洗眼立效 - Diện thượng chưng nhiệt tẩy nhãn lập hiệu -

面上蒸热洗眼立效 - Diện thượng chưng nhiệt tẩy nhãn lập hiệu

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển trang. Sử dụng các phím +, - trên bàn phím số hoặc bánh xe lăn để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x