National Library of Vietnam
Kho tàng thư tịch cổ Hán Nôm > 感應高王觀世音經 - Cảm ứng Cao Vương Quan Thế Âm kinh - 1883

感應高王觀世音經 - Cảm ứng Cao Vương Quan Thế Âm kinh, 1883

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển trang. Sử dụng các phím +, - trên bàn phím số hoặc bánh xe lăn để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x