National Library of Vietnam
Kho tàng thư tịch cổ Hán Nôm > 聖經持誦儀則 - Thánh kinh trì tụng nghi tắc -

聖經持誦儀則 - Thánh kinh trì tụng nghi tắc

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển trang. Sử dụng các phím +, - trên bàn phím số hoặc bánh xe lăn để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x