National Library of Vietnam
Kho tàng thư tịch cổ Hán Nôm > 吏閲日記-成泰 - Lại duyệt nhật kí – Thành Thái (1906) - 1906

吏閲日記-成泰 - Lại duyệt nhật kí – Thành Thái (1906), 1906

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển trang. Sử dụng các phím +, - trên bàn phím số hoặc bánh xe lăn để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x