National Library of Vietnam
Kho tàng thư tịch cổ Hán Nôm > 瑤池王母消刼救世寶懺全部 - Dao trì Vương mẫu tiêu kiếp cứu thế bảo sám toàn bộ - 1860

瑤池王母消刼救世寶懺全部 - Dao trì Vương mẫu tiêu kiếp cứu thế bảo sám toàn bộ, 1860

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển trang. Sử dụng các phím +, - trên bàn phím số hoặc bánh xe lăn để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x