National Library of Vietnam
Kho tàng thư tịch cổ Hán Nôm > 議定整頓吏鄉會各社南民於北圻 - Nghị định chỉnh đốn lại hương hội các xã Nam dân ở Bắc Kì -

議定整頓吏鄉會各社南民於北圻 - Nghị định chỉnh đốn lại hương hội các xã Nam dân ở Bắc Kì

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển trang. Sử dụng các phím +, - trên bàn phím số hoặc bánh xe lăn để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x