National Library of Vietnam
Kho tàng thư tịch cổ Hán Nôm > 明命御 製詩初集 - Minh Mệnh ngự chế thi sơ tập -

明命御 製詩初集 - Minh Mệnh ngự chế thi sơ tập

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển trang. Sử dụng các phím +, - trên bàn phím số hoặc bánh xe lăn để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x